Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Golczewo z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić jeszcze bardzo w kierunku polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce model tenże stanowi na najbardziej niskim poziomie, nie można nawet tworzyć na odpowiednią pomoc finansową ze części państwa, jakie nie przeznacza wystarczającej ilości środków na opiekę nad takimi osobami.